Networking

TANIŞMA TANIŞTIRMA TANINMA SANATI

Hedefe yani başarıya giden her yolö aslında tanıdığınız yada tanımaya karar verdiğiniz insanlar ve ilişkilerle ilintlidir.

Hayatımızı hedeflerle şekillendirirken genellikle 3 kavramla düşünür ve degerlendiririz

Zaman

Miktar

Kazanç

Networking iş dünyası ve sosyal yaşantınızı hedefleriniz dogrultusunda ilişkilerle tasarlama sanatıdır.

Hedefler ancak diger insanlar ve onlarla kurdugunuz güçlü ilişkilerle saglanabilir.

Comments are closed.